top of page

ขั้นตอนการย้อมผม เฮนน่าพลัส

ข้อควรระวังผลิตภัณฑ์เปื้อนผิวและบริเวณอื่น ควรเลือกเสื้อผ้าตัวเก่า, ใส่พลาสติกกันเปื้อน, ทาน้ำมันหรือครีมบริเวณโคนผมและใบหู, ถอดเครื่องประดับออกให้หมด,
ปูหนังสือพิมพ์โดยรอบบริเวณที่ทำการย้อม, ใส่ถุงมือยางทุกครั้ง

ทดสอบการแพ้ โดยผสมผงเฮนน่ากับน้ำเพียงเล็กน้อย ป้ายบริเวณท้องแขน ทิ้งไว้ 1 ชม.
หากไม่มีอาการใด แสดงว่าปลอดภัยแต่หากมีผื่นแดง หรืออาการแพ้อื่นๆ ควรหยุดใช้ทันที

Screen Shot 2021-11-15 at 11.42.41 AM.jpg

VDO

สาธิตวิธีการย้อมผม

Screen Shot 2021-11-12 at 3.54.25 PM.jpg

01

การเตรียมผม

สระผมเพื่อขจัดสิ่งตกค้างบนหนังศรีษะ และเส้นผมโดย ไม่ต้องใช้ครีมนวดผม ( ในกรณีที่ผมสะอาดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสระใหม่ )

02

การผสมน้ำยา

ตวงน้ำอุ่น 40-60c ลงในแก้วในปริมาณการย้อมที่ต้องการ ( 100ml ต่อ เฮนน่าพลัส 1 ซอง ) คนส่วนผสมจนเข้ากันดี    แนะนำให้ผสมและตั้งทิ้งไว้ 20-30 นาที

Screen Shot 2021-11-12 at 3.54.53 PM.jpg
Screen Shot 2021-11-15 at 11.40.23 AM.jpg

03

การย้อมผม

ใส่พลาสติกกันเปื้อน และถุงมือก่อนการย้อมผม 

ป้าย "เฮนน่าพลัส" ลงบนผมที่แห้งหรือหมาดให้ทั่วศรีษะ 

โดยเน้นป้ายที่หนังศรีษะเพื่อบำรุงรากผมไปในขั้นตอนเดียว

04

หลังการย้อมผม

เมื่อย้อมจนทั่วศรีษะแล้วให้ดึงพลาสติกกันเปื้อนขึ้นมา บริเวณหน้าผาก และรวบพลาสติกขึ้นมาคลุมผม

Screen Shot 2021-11-15 at 11.35.46 AM.jpg

05

หมักผม

ทิ้งเฮนน่าพลัสไว้ ประมาณ 1-2 ชม.

06

สระผม

-เมื่อครบเวลาให้ล้างผลิตภัณฑ์ออกให้หมดด้วยน้ำเปล่า และ  ใช้ครีมนวดสระผมให้ทั่วศรีษะ (ครีมนวดผมจะทำให้อ่อนตัว  และหลุดออกได้ง่าย) ไม่ใช้แชมพูสระผม

- เป่าผมให้แห้งโดยใช้ลมอุ่น หรือเย็น

การย้อม 2 ขั้นตอน

สำหรับการย้อม 2 ขั้นตอนต่อเนื่อง ให้ย้อม "สีเผมฮนน่า" เป็นสีแรก และล้างผลิตภัณฑ์ออกด้วยน้ำเปล่า (ไม่ต้องใช้ครีมนวดผม) หลังจากนั้นเช็ดผมให้หมาดและย้อมต่อด้วยสีที่ต้องการได้เลย 

Screen Shot 2021-11-12 at 3.57.15 PM.jpg
Screen Shot 2021-11-15 at 11.36.06 AM.jpg
bottom of page