top of page
henna_1.jpg

เกรย์ ถือกำเนิดขึ้นในปี 2021 จากความตั้งใจที่คัดสรรผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุง ปิดผมขาว และ แก้ปัญหาเส้นผมแบบยั่งยืน โดยปฎิเสธส่วนผสมเคมีโดยสิ้นเชิง เพราะตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภค ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

เราคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% เสาะหาแหล่งปลูกที่ดีที่สุด ด้วยวิธีการปลูกแบบ organic และ กระบวนการคัดยอดอ่อนที่พิถีพิถัน โดยไม่ใช้เครื่องจักร พร้อมเพิ่มส่วนผสมสูตรลับพิเศษจนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมที่พร้อมจะมอบความสวยงามและแข็งแรงให้กับเส้นผมของลูกค้าอย่างยั่งยืน และปราศจากอันตรายต่อร่างกาย 

เรามุ่งหวังให้ทุกท่านมีความงามสมวัยในทุกช่วงอายุ การใช้เคมีเร่งด่วนเพื่อให้ความงามเกิดขึ้นในช่วงเวลานึง และ บั่นทอนความงามและสุขภาพในอีกช่วงเวลานึง  ไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนัก  

เราจึงมุ่งมั่นที่จะเลือกสรรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อบำบัด และ บำรุง มอบความงามและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัยของลูกค้าของเรา

ด้วยรัก

เกรย์

bottom of page